Občianske združenie sv. Margity podporuje aktivity nášho farského pastoračného centra, spolupracuje s našou farnosťou pri rôznych farských aktivitách ako sú farský deň, Margitské a Rozálske hody, letné detské tábory a iné podobné aktivity farnosti.
Ďakujeme za vašu podporu!

Sídlo OZ sv. Margity: Vrančovičova 58, 841 03 Bratislava – Lamač
právna forma: občianske združenie
Číslo účtu: SK67 0200 0000 0031 9175 7551
IČO: 42353807