Kňazi vo farnosti:

ICDr. Mgr. Ján Sitár, farár

ICLic. Mgr. Pavol Brunovský, výpomocný duchovný

Adresa :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava – Lamač

Vrančovičova 58, 841 03 Bratislava – Lamač, Slovensko

Telefón (pevná linka) : +421 2 6436 5347

E-Mail : ba-lamac@ba.ecclesia.sk


NONSTOP kontakt pre nahlasovanie chorých pre územie farnosti Bratislava – Lamač a pre Nemocnicu Bory – P. H. (Ivana Kadlečíka 2 Bratislava):

0911 189 700 (neposielať SMS)

Volať len v prípade potreby udelenia sviatosti chorému alebo zomierajúcemu

Tento kontakt je výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu. Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty najmä v úradných hodinách.


Bankové spojenie : SK40 0900 0000 0051 6504 0345

IČO : 31752535

DIČ : 2020894282