od 21. do 28. júla 2024

SV. OMŠE

V letných mesiacoch júl a august budeme mávať sv. omše takto:

• Nedeľa (a prikázané sviatky): 7.30 – 9.00 – 11.00 (Bory)

• Pondelok, utorok, štvrtok, piatok, sobota: 18.00

• Streda: 18.00 (Rozálka)

KANCELÁRIA

Pre administratívne záležitosti vám budeme k dispozícii každý pondelok od 15.00 do 17.00. V ostatné dni vždy po sv. omši a tiež po osobnej dohode cez telefón alebo mail.

POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým, ktorí svojou pomocou, pečením, obsluhou, atmosférou prispeli k zdarnému priebehu hodov a napomáhaniu zveľaďovania farského spoločenstva.

BORY NEMOCNICA – SV. OMŠE

Pastoračná starostlivosť v nemocnici Bory bola zverená našej farnosti. Sv. omše v nemocničnej kaplnke sú v nedeľu o 11.00.

Odpustová slávnosť – Rozálka

V nedeľu 8. septembra 2024 o 10.30 budeme sláviť odpustovú slávnostnú sv. omšu – hody na Rozálke pri príležitosti liturgickej spomienky na patrónku našej kaplnky – sv. Rozáliu. Pozvanie celebrovať sv. omšu prijal Leonard Pawlak, bývalý lamačský farár.

Deň starých rodičov a seniorov

Deň starých rodičov a seniorov si v Cirkvi pripomenieme v nedeľu 28. júla. Pápež František pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné, a vyzýva ich, aby „boli učiteľmi pokojného spôsobu života, ktorý je pozorný voči najslabším.“ Viac na: www.rodina.kbs.sk.

Pontifikálna svätá omša

V nedeľu 28. júla 2024 o 10.30 bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní! Rada KBS pre rodinu pripravila preklad posolstva pápeža Františka k tomuto dňu, ktorý môžete nájsť na webovej stránke www.rodina.kbs.sk